Lịch sử Collectibles

Orca collectibles là các token đặc biệt có các sinh vật từ hệ sinh thái biển của chúng ta. Tìm hiểu thêm về Collectibles dễ thương và đầy màu sắc của Orca tại đây! 🐟🐋

Guppy

Bản phân phối sưu tập đầu tiên của chúng tôi là GUPPY ! Một GUPPY đã được airdrop cho mỗi người trong số 10.000 người dùng đầu tiên (địa chỉ ví duy nhất) sử dụng Orca để giao dịch!

Ngày airdrop: ngày 29 tháng 3 năm 2021

Số lượng lưu hành: 10.000

Whale

Chúng tôi gửi các WHALE đáng yêu cho top các cung cấp thanh khoản hàng đầu thứ hạng 2 đến 49 trên Orca trong khoảng thời gian từ ngày 25 tháng 2 đến ngày 27 tháng 3.

Ngày airdrop: ngày 31 tháng 3 năm 2021

Số lượng lưu hành: 49

Killer whale

Nhà cung cấp thanh khoản hàng đầu trên Orca trong khoảng thời gian từ ngày 25 tháng 2 đến ngày 27 tháng 3 đã kiếm được một bộ sưu tập KILLER WHALE độc quyền!

Ngày airdrop: ngày 31 tháng 3 năm 2021

Số lượng lưu hành: 1

Clownfish

Những người dùng đã hoán đổi ít nhất $ 5 USD trong 5 ngày trở lên từ ngày 15 đến ngày 30 tháng 4 đã kiếm được một trong những chú cá vui nhộn này! Đợt airdrop đầu tiên: Ngày 5 tháng 5 năm 2021. Số lượng phát hành: 1,415

Trong Lễ hội mùa thu đầu tiên của Orca, bất kỳ ví nào được giao dịch trên Orca trong khoảng thời gian từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 7 tháng 10 năm 2021 đều được tham gia vào một cuộc xổ số ngẫu nhiên. Mọi người đều có cơ hội như nhau để giành được 1 trong 1.000 CLOWNFISH dễ thương! Đợt airdrop thứ hai: Ngày 12 tháng 10 năm 2021,

Số lượng phát hành: 1.000

Tổng lượng phát hành: 2.415

Starfish

Những samaritans giỏi giúp phát triển cộng đồng Orca có thể kiếm được một trong những STARFISH này! Mỗi người đều nhận được một sticker dễ thương.

Ngày airdrop: Đang diễn ra

Số lượng lưu hành: 100.000

Porpoise

Một PORPOISE từ thiện đã được phân phát cho 1.153 podmates đã tham gia cuộc bỏ phiếu quản trị đầu tiên của Orca. Người chiến thắng sẽ nhận được khoản đóng góp đầu tiên của chúng tôi, bao gồm các khoản phí được tích lũy trong Impact Fund từ ngày 11 tháng 8 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021. Đó là một cuộc thi chặt chẽ, nhưng phiếu bầu đã thuộc về @OurOcean để giúp tài trợ cho cuộc chiến chống axit hóa đại dương! Ngày airdrop: ngày 7 tháng 9 năm 2021 Số lượng lưu hành: 1,153

Hallowhale

Bộ sưu tập HALLOWHALE đã được airdrop tới 20 nhà cung cấp thanh khoản hàng đầu trong Lễ hội mùa thu của Orca (23 tháng 9 - 7 tháng 10 năm 2021). Ngày airdrop: ngày 12 tháng 10 năm 2021 Số lượng lưu hành: 20

Bộ sưu tập tiếp theo của chúng tôi (Sắp có!) Không phải lúc nào chúng tôi cũng công bố tiêu chí kiếm được các Collectibles trước thời hạn, tuy nhiên chúng tôi muốn thưởng cho cộng đồng của mình, vì vậy hãy tham gia, sử dụng nền tảng của chúng tôi và theo dõi các cập nhật của chúng tôi!

Bộ collectible kế tiếp (Coming soon!)

Không phải lúc nào dự án cũng công bố các tiêu chí để kiếm Collectible trước thời hạn, tuy nhiên team sẽ muốn thưởng cho cộng đồng của mình, vì vậy hãy tham gia, sử dụng nền tảng của Orca và theo dõi các cập nhật của dự án tại đây!

✔️ Đăng ký Thông báo của Orca trên Telegram

✔️ Theo dõi Orca trên Twitter

✔️ Tham gia nhóm của chúng tôi trên Telegram Discord

Last updated