Hướng dẫn sử dụng Quản trị (Governance v0)

Hướng dẫn này sẽ giải thích cách tham gia vào chương trình Quản trị của Orca , được lưu trữ thông qua cổng web “Solana Program Library” được biết đến với tên gọi là Realms.
Realm là một chương trình Solana được ra mắt bởi bất kỳ DAO nào đưa ra để hỗ trợ quản trị của nó thông qua các đề xuất và biểu quyết. Lưu ý rằng Orca có thể hoặc có thể không áp dụng Realms cho lần tiếp theo của chương trình Quản trị Orca; team đang sử dụng Realms cho Quản trị v0 để làm nguyên mẫu và thu thập phản hồi từ người dùng!
Truy cập Realms for Orca Governance v0 tại đây:https://governance.orca.so/
Diễn đàn thảo luận về các đề xuất cho Quản trị Orca v0 có thể được truy cập tại đâyhttps://forums.orca.so/

Nạp token

Để tham gia vào hoạt động quản trị, chẳng hạn như bỏ phiếu hoặc gửi đề xuất, trước tiên tất cả các chủ sở hữu token phải gửi ORCA của họ vào chương trình để yêu cầu quyền biểu quyết (voting). Chỉ khi token ORCA đã được gửi vào tài khoản quản trị duy nhất của chủ sở hữu thì quyền biểu quyết mới được thừa nhận.
Bạn có thể tìm thấy nút gửi tiền trong phần “Your Account” trên trang DAO. Việc nhấp vào “Deposit” sẽ bắt đầu giao dịch để gửi ORCA đến tài khoản Quản trị mới trong sự kiểm soát của chủ các token đó
Sau khi được gửi tiền, cửa sổ Tài khoản (Account) sẽ phản ánh quyền biểu quyết trong “Phiếu bầu ORCA”

Đề trình một sự đề xuất

Trước khi gửi đề xuất theo chuỗi thông qua Giao diện người dùng quản trị, người đề xuất phải đăng một đề xuất được phác thảo chi tiết trên trang Diễn đàn bằng cách sử dụng hướng dẫn mẫu. Điều này sẽ cho phép cộng đồng cung cấp phản hồi và thảo luận về đề xuất trước bất kỳ cuộc bỏ phiếu trực tuyến nào. Nếu đề xuất nhận được phản hồi tích cực từ cộng đồng, nó có thể được chuyển sang trạng thái bỏ phiếu trực tuyến. 100000 tokenORCA trở lên được gửi vào chương trình sẽ được yêu cầu nộp Đề xuất Quản trị. Nếu người dùng có số ORCA cần thiết, nút tạo Đề xuất sẽ được bật trên trang Đề xuất (Proposals):
Nút "New" này sẽ đưa người dùng đến trang tạo Đề xuất chuyên dụng với các trường cụ thể để điền vào, bao gồm Tiêu đề, Mô tả và Hướng dẫn.
Trong khu vực Description, người đề xuất phải tuân theo định dạng sau:
  • Tóm tắt (giải thích một hoặc hai câu)
  • Mô tả (mô tả sâu hơn về đề xuất)
  • Đặc điểm kỹ thuật (giải thích về cách đề xuất sẽ được thực hiện)
  • Động lực (phác thảo lợi ích cho cộng đồng)
Theo mặc định, các hướng dẫn được đặt thành "Hướng dẫn ngoại tuyến". Trong v0, chúng tôi mong đợi tất cả các đề xuất là "Hướng dẫn ngoại tuyến" trừ khi chúng là yêu cầu Nâng cấp quản trị. Đối với “Quản trị (Governance)”, người dùng phải luôn chọn tùy chọn đầu tiên: “J9uWvULFL47gtCPvgR3oN7W357iehn5WF2Vn9MJvcSxz”
Sau khi điền đầy đủ thông tin, người dùng có thể nhấn “Add Proposal” để hoàn tất quá trình thông qua một giao dịch:

Bỏ phiếu cho một đề xuất

Tất cả các đề xuất sẽ hiển thị trên trang đầu của ứng dụng trong "Proposals". Điều này sẽ bao gồm các Đề xuất ở các trạng thái: Bỏ phiếu, Thành công, Bị đánh bại, Đã hoàn thành và Đã thực hiện (Voting, Succeeded, Defeated, Completed and Executed.)
Chức năng lọc có sẵn để giúp thu hẹp lựa chọn. Chủ người nắm giữ token có thể nhấp vào bất kỳ đề xuất nào để xem thêm chi tiết và tham gia Bỏ phiếu. Khi ở trong trang Đề xuất, đề xuất ở trạng thái Bỏ phiếu sẽ hiển thị bảng phân tích số phiếu bầu, số lượng phê duyệt và quyền biểu quyết của người dùng. Để gửi một phiếu bầu, hãy làm theo phần "Bỏ phiếu cho cộng đồng của bạn" trong trang đề xuất:
Sau khi được chọn, một nhận xét có thể được đưa vào đầu phiếu bầu sẽ được hiển thị trong phần Nhận xét của đề xuất để tất cả các chủ thẻ khác có thể đọc. Hành động có thể được xác nhận với một giao dịch.

Thời gian bỏ phiếu

Trong thời gian biểu quyết, tất cả các quỹ được sử dụng để biểu quyết trong bất kỳ đề xuất nào sẽ bị khóa trong chương trình quản trị cho đến khi thời gian biểu quyết đã hoàn thành. Thời gian còn lại được hiển thị trong trang đề xuất:
Sau khi hoàn thành, đề xuất sẽ chuyển sang trạng thái Thành công hoặc Bị đánh bại dựa trên số lượng phê duyệt đã được đáp ứng hay chưa. Trong cả hai trường hợp, chủ sở hữu token hiện có thể giải phóngtoken của họ khỏi khóa biểu quyết. Bạn có thể tìm thấy nút token phát hành này trong phần Bỏ phiếu trước đó của trang đề xuất:
Điều này cũng sẽ kích hoạt một giao dịch được ký kết. Lưu ý: Việc phát hành token, không xóa token khỏi Quản trị, nó chỉ mở khóa của token khỏi sự tham gia của đề xuất, do đó cho phép Rút tiền. Trong trường hợp người bỏ phiếu cần quyền truy cập vào mã thông báo của họ ngay lập tức hoặc muốn từ bỏ phiếu bầu của họ vì bất kỳ lý do gì, điều này có thể được thực hiện bằng cách gửi một giao dịch trong "Rút phiếu bầu của bạn":
Phiếu bầu sẽ không được tính vào đề xuất nữa và các token sẽ được mở khóa khỏi đề xuất và được kích hoạt để rút tiền từ Ban quản trị.

Rút tiền mã thông báo quản trị

Giả sử không có token nào bị khóa trong Thời gian biểu quyết trực tiếp hoặc trong một Đề xuất đã hoàn thành cần phát hành, chủ sở hữu token có thể rút quyền biểu quyết của họ để rút ORCA về ví của họ. Điều này có thể được thực hiện trong cùng một phần Deposit bằng cách chọn Rút tiền (Withdraw):

Thực thi Đề xuất

Nếu một đề xuất được thông qua, thông số kỹ thuật được nêu trong đề xuất sẽ được nhóm Orca thực hiện theo khả năng tốt nhất của nhóm. Sau đó, có thể đưa ra các đề xuất bao gồm mã sẽ được thực thi trên chuỗi.

Admin token

Admin token là token đặc biệt được đúc riêng để sử dụng trong chương trình Quản trị Orca. Hiện tại, chỉ có một mã thông báo Quản trị viên đã được đúc và cơ quan đúc tiền được kiểm soát bởi chương trình Quản trị. Điều này có nghĩa là bất kỳ token bổ sung nào sẽ cần được đúc thông qua Đề xuất. Token này có khả năng tạo Đề xuất bên ngoài các yêu cầu biểu quyết tiêu chuẩn của ORCA, cho phép nó vượt qua các đề xuất một mình. Token do một thành viên của nhóm Orca nắm giữ như một biện pháp an toàn dự phòng cuối cùng để bảo vệ Chương trình quản trị khỏi bất kỳ lỗi kỹ thuật hoặc nguy hiểm nào với chương trình. Token sẽ chỉ được sử dụng trong trường hợp cần khôi phục sau thảm họa.

FAQs

Liệu hệ thống quản trị trên chuỗi có tồn tại lâu dài sau những đề xuất đầu tiên (hoặc một vài) đề xuất đầu tiên không? Chúng tôi sẽ quyết định tùy thuộc vào phản ứng của cộng đồng và những kiến thức chúng tôi nhận được từ bản dùng thử này. Cuối cùng, chúng tôi có thể chọn xây dựng một cổng quản trị riêng tùy chỉnh kế thừa DNA lấy con người làm trung tâm của Orca.
Làm thế nào để xác định ngưỡng cho các đề xuất? Tham gia vào công tác quản trị cần có thời gian và năng lượng, vì vậy chúng tôi cố gắng đảm bảo rằng mọi nỗ lực đã đầu tư đều được dành cho các đề xuất được cân nhắc kỹ lưỡng. Ngưỡng này đảm bảo rằng các đề xuất đi kèm với sự hỗ trợ của một tỷ lệ% chủ sở hữu token hợp lý.
Last modified 1yr ago