Comment on page

Làm thế nào để sử dụng các pool "Double-Dip"

Pool Double-Dip là các Aquafarms đặc biệt thưởng các nhà cung cấp thanh khoản bằng token ORCA và cả token của dự án đối tác

1. Cung cấp tính thanh khoản cho Aquafarm

Lưu ý: do divergence loss,, bạn không được đảm bảo lợi nhuận dương! Lưu ý: không thể chuyển LP token của bạn và rút tiền từ tài khoản khác!
Làm theo Hướng dẫn Cách cung cấp Thanh khoản để gửi tiền vào Aquafarm đủ điều kiện. Sau khi hoàn tất việc gửi tiền, bây giờ bạn sẽ có token Orca LP trong ví của mình tương ứng với pool mà bạn đã thêm thanh khoản. Bạn có thể thấy các pool Double-Dip đủ điều kiện trên tab "Double-Dip".

2. Double-Dip Orca LP Token

Nhấp vào tab Double-Dip và tìm nhóm Double-Dip mà bạn muốn tham gia. Nhấp vào "Double-dip" theo ảnh chụp màn hình bên dưới. Nhấp vào “APPROVE” để hoàn tất xác nhận trong ví của bạn. Sau đấy, bạn hiện đang kiếm được phần thưởng kép.
Phần thưởng có thể được thu hoạch theo cách thủ công bằng cách nhấp vào "Harvest" hoặc tất cả thu nhập sẽ tự động được thu thập khi rút thanh khoản khỏi nhóm.

3. Cách rút Token từ Double-Dip Pool

Nhấp vào "THarvest & Undip" từ tab Double-Dip. Orca LP token của bạn bây giờ sẽ có thể xem được trong ví của bạn. Sau đó, đơn giản hãy làm theo “hướng dẫn Cách rút Token từ Pool” để rút thanh khoản từ Aquafarm.